Hur går det till i en samtalsgrupp?

Vi träffas cirka en gång i månaden, oftast första måndagen i månaden mellan kl 18 - 20

Vi sitter runt ett bord och efter en kort presentation tänder varje deltagare ett litet ljus och säger namnet på den de mist. Vi går laget runt. Så får varje deltagare berätta lite om sig själv - bara så mycket eller lite som deltagaren vill och orkar. Det är tillåtet att gråta och vi lyssnar hänsynsfullt på varandra utan att avbryta. Vi talar om var vi är någonstans i sorgen. Några är nyligen drabbade medan för andra har det gått en tid. Sorgen kan ha många ansikten: allt från den djupaste sorg med mycket gråt till skuldkänslor och ilska. Det är fullt normalt. Därefter tar vi en fikapaus och så sätter vi oss igen och diskuterar ett av ledaren valt ämne. Ibland vill någon av deltagarna ta upp något innan vi avslutar med att släcka våra ljus. 

Det som sägs i rummet stannar i rummet. Vi försöker komma i tid och slå av ljudet på våra telefoner. Alla ska kunna tala utan att bli avbrutna - frågor kan vi ställa efteråt. 

Det kostar inget att delta i SPES samtalsgrupp men vi blir väldigt glada om ni vill bli medlemmar.  Anmäler dig gör du här:       https://spes.se/bli_medlem/  
Skriv din text här ...