SPES Uppsala Årsmöte den 30 mars 2019

SPES interimsstyrelse  för verksamhetsåret mars 2019 - mars 2020 samlades direkt efter årsmötet för fortsatt arbete och planering av verksamhetsåret.