Kontaktpersoner & Styrelse

Kontaktpersoner samtalsledare och styrelsens sammansättning

Elisabeth Lindström

Kontaktperson, samtalsledare vuxengruppen Läsa för livet-ledare ordförande SPES Uppsala   elisabeth.lindstrom@spes.se                       mobil 073 326 1234

Kaisa Nordqvist

Kontaktperson, samtalsledare vuxengruppen Kassör SPES Uppsala

 kaisa.nordqvist@spes.se                                mobil 070-277 70 44


Johanna Edström

Kontaktperson, samtalsledare Unga vuxna

OBS! Unga vuxnas samtalsgrupp är vilande för närvarande. Ni är välkomna att delta i vuxengruppen under tiden!

E-post: johanna.edst@gmail.com
Tel: 070 - 380 00 25

Kerstin Ahlgren

Ledamot/sekreterare SPES Uppsala

Annika Lindgren

Ledamot SPES Uppsala

Göran Svensson
revisor