Vad händer i SPES Uppsala?

Bli först att läsa våra nyheter!
 

Välkommen till SPES Årsmöte

Välkommen på årsstämma SPES Uppsalakrets!

Plats: SPES lokal hos Sensus, Västra Ågatan 16, 5 tr, Uppsala

Datum: lördag 14 mars

Tid: 14:00

Sedvanliga årsmöteshandlingar finns vid möteslokalen. Dagordning bifogas, se nedan

Efter mötet bjuds medlemmar på smörgåstårta och kaffe/the´ - det är därför viktigt att du ANMÄLER om du kommer så vi vet hur mycket tårta vi ska beställa - anmälan görs till Kerstin Ahlgren via mejl kerstin.ahlgren@spes.se eller Kaisa Nordquist kaisa.nordquist@yahoo.se senast lördag 7 mars.

Varmt välkomna!

Årsmötets dagordning

1.Mötets öppnande

2.Val av mötesordförande och sekreterare

3.Val av två protokolljusterare

4.Fastställande av dagordning

5.Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

6.Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse

7.Revisorns berättelse

8.Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9.Val av ordförande för kretsen

10. Val av sekreterare för kretsen

11.Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen

12.Val av revisor/er

13.Verksamhetsplan och budget för 2020

14.Eventuella motioner, inlämnade frågor mm

15. Mötet avslutas

Darkness into Light i samarbete med SPES Uppsala

Darkness Into Light Uppsala, Sweden

Stadsträdgården Uppsala, Saturday 9th May, 2020.
.
We will walk together again in May to continue to raise awareness and fight against suicide, self-harm, and the stigma associated with mental health.
Be part of the global movement that is Darkness Into Light with this event taking place in over 200 locations on 5 continents around the world! Together we are stronger!

Registration opens in late Feb so in the meantime, make sure you are free on Saturday morning 9th May!💛💛💛

If you would like to get involved/volunteer send us a message!!! We would love to hear from you!

Mörker in i ljus Uppsala,

Sverige Stadsträdgården Uppsala, Saturday 9th May, 2020.
.
Vi kommer att gå tillsammans igen i maj för att fortsätta öka medvetenheten och bekämpa självmord, själv och den stigma som förknippas med mental hälsa.Var en del av den globala rörelsen som är mörker in i ljus med denna händelse som äger rum på över 200 platser på 5 kontinenter runt om i världen!Tillsammans är vi starkare!Anmälan öppnar i slutet av feb så under tiden, se till att du är ledig på lördag morgon 9 maj! !💛💛💛Om du skulle vilja engagera dig / volontär skicka ett meddelande till oss!!! Vi vill gärna höra från dig!Glöggmingel hos SPES Uppsala

   

INBJUDAN Öppet Hus!

Andra Advent söndag den 8 december är alla medlemmar inbjudna till glöggmingel med pepparkakor och under tiden kan de som vill pärla sitt eget SPES-armband! Aktiviteten är gratis och SPES Uppsala bjuder på alkoholfri glögg och pepparkakor.

Tid: Kom när det passar - vi har öppet hus mellan kl 14 - 17

Plats: SPES lokal, hos Sensus Västra Ågatan 16

Anmälan krävs så vi vet hur mycket fika vi ska ordna, och det gör du till

kaisa.nordqvist@spes.se eller elisabeth.lindstrom@spes.se

Vi vill ha din anmälan senast fredag den 2 december

Varmt välkommen att anmäla dig!

Styrelsen SPES Uppsala

       

Viktig granskning av journaler visar på brister i den öppna vården

Uppsala var en av de första regionerna att delta i den här studien av journaler. En studie som visat att det finns flera stora brister inom vården vad gäller att upptäcka självmordsbenägna personer. Ändrade rutiner behövs inom bland annat primärvården för att upptäcka dessa personer och vården måste samarbeta med varandra.


Se föräldrar och nära anhöriga som en resurs.

Manfreds mamma fick aldrig chansen att hjälpa sin son. Han hade fyllt 18 år och räknas då som myndig. Det innebar att hans familj inte längre hade samma insyn i hans mående eftersom Manfred inte ville att de skulle känna till hans självmordstankar. Det måste bli en ändring på det! En person som mår psykiskt dåligt vill skydda sin familj och förstår inte att det kan innebära livsfara för den själv. 

UNTs artikelserie fortsätter

Den här veckans artikelserie har bland annat handlat om polisens resurser och att det finns alternativ till att hämtas av polisen vid akut psykiskt sjukdom. Att bli hämtad av en PAM psykiatriambulans har många fördelar menar SPES Uppsalas ordförande Elisabeth Lindström. Se artikeln till vänster. Regionpolischef Carin Götblad anser att polisen inte ska vårda och att deras resurser behövs vid brottsbekämpning.Viktig artikelserie i UNT den här veckan!

Den här veckan (v.46) påbörjade Upsala Nya Tidning en viktig artikelserie om ungas ökade psykiska ohälsa och självmord. I en frågeenkät som gått ut till länets alla skolor i årskurserna 7 och 9 i grundskolan och år 2 i gymnasiet ställde man frågan  "Har du någon gång kommit i den situation att du allvarligt övervägt att ta ditt liv?" samt "Har du någon gång försökt ta ditt liv?" På den senare frågan svarar 13 procent av flickorna och 7 procent av pojkarna i år 2 på gymnasiet i länet ja. Det är mycket oroande och alarmerande siffror! Totalt svarade 7400 elever på frågorna. 

Nu behöver vi ta krafttag för att vända detta och då måste vi börja redan i skolorna tänker vi i SPES Uppsala. Att införa även Psykisk Hälsa inom ramen för ämnet Idrott och Hälsa, där huvudpunkten i nuläget ligger vid den fysiska hälsan ser vi som ett viktigt första steg. 

Världsmentalhälsodagen

Världsmentalhälsodagen infaller den 10 oktober varje år och för 2019 är temat Suicidprevention.
Med anledning av detta arrangerar Hjärnkoll Uppsala län, SPES Uppsala län och Studieförbundet Vuxenskolan Uppsala län denna konferens.
Suicid - upptäcka, förstå, förhindra 

Program
15.30-16.45 Inledning/Presentation
Elisabeth Lindström, SPES Uppsala län och Malin Einarsson Carlsson, Hjärnkoll Uppsala län
Folksjukdomen depression - anhörigperspektivet
Leif Svanlund, SPES Stockholm
16.45-18.00 Suicidprevention i Uppsala län
Erik Klingenberg, Suicidpreventionssamordnare, Region Uppsala
I sorgens famn
Elisabeth Lindström, SPES Uppsala län
18.00-18.45 Att leva suicidnära
Malin Einarsson Carlsson, Hjärnkollambassadör, styrelseledamot Balans Uppsala län
Studieförbundet Vuxenskolan, Drakensalen, Kungsängsgatan 12, 1 tr, Uppsala
Konferensen är kostnadsfri och vi bjuder på frukt och kalla drycker.
Föranmälan krävs. Sista anmälningsdag 5 oktober.
För mer information kontakta gärna:
Susan Gallone, verksamhetsutvecklare
E-post: susan.gallone@sv.se
Mobil: 072-310 13 69
Välkommen!

SUICIDPREVENTIVA DAGEN 2019 i Uppsala

Det blev en vacker och stämningsfull kväll, både i kyrkan och senare när vi vandrade ner till Stadsträdgården och Lycksalighetens Ö. Där tände vi våra medhavda gravljus, drack varm saft och njöt av goda hallongrottor som Svenska Kyrkan bjöd på. Många känslor, tid för minnen och eftertanke och fina samtal i gemenskap. Sorgen har många ansikten men den här kvällen samlades vi med ljusa tankar på våra kära. Ett stort och varmt tack till alla som deltog - ca 80 personer i kyrkan och 51 i Lycksalighetens Ö.

Läs mer på vår blogg!


Orangeriet i Linnés trädgård

Här blir det fullt med kultur under kulturnatten dem 14 september! Kl 19:15 - 19:45 står SPES Uppsala, Hjärnkoll Uppsala och Chordis på scenen

SPES medverkar vid Kulturnatten för fjärde året i rad!https://www.kulturnattenuppsala.se/event/vi-sjunger-for-livet/ 

Linnéträdgården, Orangeriet

Vi sjunger för livet - lördag den 14 september

19:15 - 19:45

SPES suicidprevention & efterlevandestöd, Balans & (H)järnkoll tillsammans med artisten Chordis uppträder på lilla scenen i orangeriet, Linnés trädgård. Vi sjunger, läser dikter, betraktelser & litteratur för att belysa psykisk ohälsa 

  • Genre: Litteratur, , , Musik, ,
  • Tid: 19:15 - 19:45
  • Plats: Linnéträdgården, Orangeriet
  • Adress: Svartbäcksgatan
  • Arrangör: SPES Uppsala
  • Webbplats: https://www.spes.se
  • Medarrangör: (H)järnkoll, artisten Chordis
  • Övrig info: https://spes-i-uppsala.webnode.se/
  • Tillgänglighet: Tillgänglighet för rullstolsburna
  • Evenemangstyp: Föreläsning / Samtal, Högläsning, Konsert

TillbakaLycksalighetens Ö
Lycksalighetens Ö

SUICIDPREVENTIVA DAGEN 10 SEPTEMBER

För femte året i rad uppmärksammar vi alla de som tagit sitt liv. Det gör vi i Helga Trefaldighets Kyrka klockan 19 - 20. Diakon Kerstin Olsson hälsar välkommen och därefter får vi  lyssna på tal av Ylva Larsson, Hjärnkoll Uppsala, musik av Simon Jirhede alias Chordis.

Uppsala

Därefter promenerar vi gemensamt till Lycksalighetens Ö i Stadsträdgården för att tända ljus och sätta ut lyktor i skymningen innan vi skiljs åt. Medtag egna ljus, helst gravljus med lock så inte väder och vind släcker dem. 

Innan vi skiljs åt säger vi namnet på den vi mist och släcker våra ljus.

Varmt välkomna

 

Debattartikel i UNT söndagen 2 juni

#intebaraensiffra

Vi vill fortsätta hjälpa de som blir kvar efter självmordet!

Trettio liv i veckan eller fyra om dagen. Så många tar sitt liv i Sverige, av dem är ett barn under 18 år. Kvar blir chockade, förtvivlade familjer och vänner. Tusentals personer vars liv för alltid förändrats. De upplever känslor som chock, sorg, förtvivlan men även skuld och ilska. Det handlar om personer vars liv trasats sönder. De får PTSD-liknande symptom, problem med minnet, oförmåga att hantera stress, sömnsvårigheter, panikångest, problem att klara vardagen. De flesta har komplicerad sorg, inte depression. Möten med oförstående läkare som inte förlänger sjukskrivningen. Du måste gå vidare! Fastna inte i sorgen! får många höra. Känslan av tystnad, att ingen vågar prata om självmordet gör sorgen extra tung att bära.

Initialt behövs professionell hjälp av psykolog eller kurator men känslan av att ingen förstår på djupet vad de går igenom gör att det också behövs andra stödformer. Vi som arbetar med efterlevandestöd får ofta höra - De har läst sig till sina kunskaper och vet inte hur det känns på riktigt! I samtalsgruppen vet alla vad vi går igenom! -Jag känner mig trygg i gruppen och att höra hur andra hanterar sorgen, att de lyckas gå vidare inger hopp!

De drabbade behöver känna samhörighet med andra drabbade. Känna att de inte är ensamma. Möta andra att dela sin sorg med och få bekräftelse från de som hunnit längre i sin sorgbearbetning. Se och förstå att det finns ett liv även efter förlusten men att det tar tid att sörja. Ett liv som aldrig blir som förut men ett fullt godtagbart liv. Det är något som Riksförbundet SPES för suicidprevention och efterlevandestöd kan ge. Som ideell organisation är vi unika! Alla i SPES är själva efterlevande och genom det har vi en helt unik erfarenhet och kunskap. Vi är de enda som faktiskt kan säga -Vi vet vad du går igenom!

Vi är efterlevande som stödjer andra efterlevande genom en evidensbeprövad metod baserat på 30 års verksamhet. Vi finns nära och är tillgängliga i nästan hela Sverige. Genom att hjälpa drabbade arbetar vi förebyggande då efterlevande är en riskgrupp. Sedan 2008 finns vi i Uppsala där vi genom åren har hjälpt många anhöriga. Vi erbjuder samtalsgrupper för vuxna, för unga vuxna och en Läsa för livet-grupp - en form av biblioterapi där vi utifrån litteratur i olika former samtalar och bearbetar vår förlust. Folkhälsomyndigheten har inte lämnat några siffror ännu för år 2018 men siffrorna för 2017 var att drygt femtio personer tog sitt liv i vårt län (inkl. osäkra fall). De lämnade minst tio efterlevande - familj, släkt, nära vänner. Det innebär att 500 personer VARJE ÅR går igenom detta trauma i vårt län! Jämfört med hur många som dör i trafikolyckor är det stor skillnad. 2017 omkom 5 personer i trafiken och man kallade det ett mörkt år! (Källa: UNT 2019-02-02, Oscar Magnusson) Hur mörkt är inte 2017 vad gäller självmord?

SPES i Uppsala måste kunna fortsätta stödja! För att göra det behöver vi bra förutsättningar! Vi behöver en trygg ekonomi, inte vara beroende av gåvor. Vi behöver ha en för oss anpassad lokal och inte behöva ha enskilda möten med drabbade personer på något café. En lokal där vi kan bedriva vår verksamhet i en lugn och trygg miljö, förvara vårt material. Ekonomiska medel för resor då vi reser inom hela vårt län för att hjälpa familjer på plats men även resor för att föreläsa om självmord och berätta om SPES arbete för personal inom olika vårdverksamheter, för elever och personal inom vårdutbildningar. Medel för att genomföra utflykter med deltagare i grupperna. Medel för att kunna delta vid olika kurser och seminarier som handlar om självmord och psykisk ohälsa, medel för vidareutbildningar. Medel för att kunna uppmärksamma och genomföra Suicidpreventiva Dagen den 10 september varje år. Medel för annonser.

Svårigheten är att veta hur stor del av sökta medel vi beviljas, få en god ekonomi, känna trygghet. För 2019 sökte vi verksamhetsbidrag från två olika nämnder, SPES tilldelades en lägre summa än vi hoppats på, summan täcker inte hyran under ett år för lokalen vi hyr.

Vi i SPES Uppsala oroas över att behöva dra ner på vår verksamhet. Vi behöver kontinuitet, vi vill fortsätta rädda liv, det är vi skyldiga de drabbade. Vi gör skillnad!

SPES Uppsala

Elisabeth Lindström, mamma till David, ordförande, samtalsledare, ledare för Läsa för livet

Kaisa Nordqvist, mamma till Olle, kassör, samtalsledare

Kerstin Ahlgren, maka till Karl-Johan, sekreterare/ledamot

Annika Lindgren, mamma till Simon, ledamot

Joakim Ramqvist Hallin, bror till Maria, suppleant


2015

 var det första året vi uppmärksammade den Internationella Suicidpreventiva Dagen genom att hålla en minnesstund med ljuständning i Uppsala Domkyrka. Det blir alltså femte året i rad och nu har vi  påbörjat planeringen inför årets minnesstund. Vi har börjat boka talare och artister, haft ett möte med en av våra samarbetspartner och rekat lite i Stadsträdgården efter en vacker plats dit vi gemensamt kan vandra från årets kyrka, Helga Trefaldighet, för att tända våra ljus. Tidigare har vi satt ut lyktor i Fyrisån men p g a lågt vattenstånd och svårighet att få dem att flyta och sedan plocka upp dem igen så har vi beslutat att se oss om efter en annan plats. Vi tror att vi har hittat den!  Så nu behöver vi söka tillstånd från polisen och ta kontakt med kyrkan. 

Tyvärr är Våravslutningen inställd!

Söndagen den 2 juni avslutar vi vårens samtalsgrupper med en utflykt till sköna Hammarskog. Vi samlas med bil kl 13:00 vid Resecentrums bilparkering på Stationsgatan. Vi samåker så har du ingen egen bil går det utmärkt att samåka med någon. Medtag kaffekorg - SPES bjuder på grillkorv och bröd. Varmt välkomna! Anmälan görs via elisabeth.lindström@spes.se senast en vecka före